Business Solutions


Kdo jsme


O nás

27. 07. 2008 v 21:14

Od 20. 5. 2001 jsme skupinkou znovuzrozených a Duchem svatým pokřtěných křesťanů. Patříme do „Církve Křesťanská společenství“
se sídlem v Praze 8, Na Žertvách 23. Ministerstvem kultury ČR jsme zaregistrováni
od 11. 11. 2002

Věříme v ukřižovaného a po třech dnech Bohem Otcem vzkříšeného Ježíše Krista, jako jediného zachránce lidstva. Normou a autoritou našeho života
je Písmo svaté – Bible, podle které se učíme žít.

Charakter našeho duchovního zaměření by se dal nazvat „charizmaticko
– letniční“, se zdravými základy „hnutí víry“. Jsme otevřeni pro spolupráci se znovuzrozenými křesťany různých denominací,  kromě okultních sekt, svědků jehovových, apod.

Podporujeme programy KMS (Křesťánská misijní společnost), ČBS (Česká biblická společnost), organizace „Krmte hladové“´, Teen Challenge, aj.

Jsme hlavními organizátory letního párty Try & Play v Kraslicích.
tryandplay.kres­tan.org

-----------------------------------------------------------------------------

Historie Františka a Aničky

27. 07. 2008 v 21:13
Historie Františka a Aničky
Svědectví Františka Hanzlíčka zde.
-----------------------------------------------------------------------------

Jak se scházíme

27. 07. 2008 v 21:12

Ve středu v 17:00 hodin  („biblická hodina“). Každou první neděli v měsíci v 15:00 hodin, o ostatních nedělích v 10:00 hodin (Bohoslužby).

Ve středu se sdílíme o prožitcích s Bohem, vzájemně diskutujeme
nad texty z Bible a učíme se jim porozumět.

misto_kskraslice

Hlavním tématem je Bible a její význam pro člověka v dnešní době. Dle domluvy si pouštíme filmy, vyučování, hudební koncerty a zajímavosti jak pro dospělé, tak i pro děti.

V neděli převážně chválíme Pána Boha písněmi. Dle přání přítomných se modlíme za nemocné a za potřeby druhých. Vždy vyslechneme kázání a případná poselství o Božích plánech pro člověka.

Na setkání zveme věřící i nevěřící, kteří se mohou aktivně zapojovat nebo jen naslouchat. Každý přítomný může kdykoliv svobodně odejít a nebo setrvat do konce. Občas nás navštíví přátelé z okolních měst, ale i ze zahraničí. Délka našich sejití je různá, nejčastěji však  kolem dvou hodin. Charakter našich setkání má podobu „domácí církve“ v počtu 7 až 20 přítomných.

-----------------------------------------------------------------------------

Naše záliby

27. 07. 2008 v 21:11

Vzhledem k naší lokalitě máme všichni kladný vztah k přírodě. Rádi houbaříme a někdy uskutečňujeme výlety do okolí. Někteří z nás provozují letní i zimní sporty v místních letoviscích.

IM008526IM008527

Tři z nás hrají na hudební nástroje a tak z hudebních žánrů milujeme worship, kterým doprovázíme nedělní i jiná křesťanská sejití. Dva z nás fandí jazzové i hardrockové muzice.

V létě pořádáme sportovně zábavné víkendy „Try & Play“:
www.tryandplay.krestan.org

-----------------------------------------------------------------------------


Počasí v Karlovarském kraji (Kraslice)

Vsevjednom.cz