Business Solutions


Jak se scházíme

Ve středu v 17:00 hodin  („biblická hodina“). Každou první neděli v měsíci v 15:00 hodin, o ostatních nedělích v 10:00 hodin (Bohoslužby).

Ve středu se sdílíme o prožitcích s Bohem, vzájemně diskutujeme
nad texty z Bible a učíme se jim porozumět.

misto_kskraslice

Hlavním tématem je Bible a její význam pro člověka v dnešní době. Dle domluvy si pouštíme filmy, vyučování, hudební koncerty a zajímavosti jak pro dospělé, tak i pro děti.

V neděli převážně chválíme Pána Boha písněmi. Dle přání přítomných se modlíme za nemocné a za potřeby druhých. Vždy vyslechneme kázání a případná poselství o Božích plánech pro člověka.

Na setkání zveme věřící i nevěřící, kteří se mohou aktivně zapojovat nebo jen naslouchat. Každý přítomný může kdykoliv svobodně odejít a nebo setrvat do konce. Občas nás navštíví přátelé z okolních měst, ale i ze zahraničí. Délka našich sejití je různá, nejčastěji však  kolem dvou hodin. Charakter našich setkání má podobu „domácí církve“ v počtu 7 až 20 přítomných.